Индустриални подови настилки

Фирмата е специализирана и се занимава с доставка и полагане на самонивелиращи подови замазки и покрития от епоксид, цимент и полиуретан, подходящи както за производствени цехове с голямо натоварване, така и за складови помещения, магазини и др. Това са настилки отговарящи на различни изисквания за клас на износоустойчивост, незапрашаемост, антибактериалност, монолитност и без фуги. Те са задължителни по европейските стандарти на качество и безопасност за хранително-вкусовата промишленост и фармацията, за здравни заведения и лаборатории, производствини и складови помещения, кухни, столови и други.

Циментови самонивелиращи се настилки
Това са подови настилки съдържащи полимерни и химически добавки, които позволяват полагане на дебелина от 3-10мм като запазват своята здравина и придават на основата един гладък и завършен вид. Служат за крайно покритие, което след необходимата обработка /импрегнация или запечатка/ е високо износоустойчиво, лесно за поддръжка и не запрашава. Тази настилка е подходяща за производствини и складови помещения, магазини, гаражи и други.

Епоксидни и полиуретанови саморазливни подове
В зависимост от химичния си състав, те биват на водна или органична основа. Епоксидните и полиуретанови настилки могат да бъдат дву, три или четири компонентни системи, които се миксират и полагат съгласно техническите им карти. Различните системи се препоръчват спрямо потребностите и изискванията за експлоатация.


Системи на водна основа
Тези системи са подходящи за фармацевтичната и хранително-вкусова промишленост, лаборатории, месо- и млекопреработващи цехове, складове и др. Служат за бариера между мокри/влажни основи и епоксидното и полиуретаново покритие, или като финишно покритие на бетонови основи и циментови замазки. Полагат се на дебелина от 0,3мм до 2,5мм.


Системи на органична основа
Това са подови системи за леко, средно и високо /екстремно натоварване/. Намират приложение в фармацевтичната и хранително-вкусова промишленост, лаборатории, месо- и млекопреработващи цехове, супермаркети,  гаражи и паркинги, складове и товарни рампи и много др. Тук можете да намерите и специализирани подови покрития за нискотемпературни камери, както и за работни помещения, където се използват висококонцентрирани алкални и киселинни разтвори. С една дума, подове подходящи за експлоатация при всякаква агресивна среда.


Електропроводими /токоотвеждащи/ подови системи
Това са системи приложими в помещения с високочувствителна електронна апаратура, като болнични заведения, компютърни зали, лаборатории и други помещения, където се работи с чувствителна апаратура. Те съдържат електропроводими частици и при спазване на технологията за полагане отвеждат натрупаното статично електричество в заземителната инсталация.