Настилки за детски площадки

Този вид настилка се полага върхи всякаква твърда основа като бетон, асфалт и други, на дебелина 3 -12см. Те съдържат рециклиран каучук на гранули, който допълнително допринася за абсорбиране на ударите, и така защитава децата от охлузвания и травми при евентуално падане.