Хомогенни винилови настилки

В зависимост от характеристиките им, тези настилки намират приложение в болнични помещения,
детски заведения, училища, супермаркети, складове, офиси, поризводствени и други помещения с
висок интензитет на натоварване.
Компактните хомогенни подови настилки са създадени от един слой и предлагат дълбочина и
реалност на цветовете. Колекциите представят изключително богатство от шарки и нюанси, даващи
възможност за различен дизайн. Хомогенните настилки се разделят на три различни типа: IQ –
обработени с полиуретан: висококачествени настилки със специално обработване улесняващо
тяхната поддръжка. Plus PUR – двойна обработка с полиуретан. Standard PUR – стандартна
обработка с полиуретан. Компактните хомогенни настилки са създадени съобразно стандартите и
изискванията за качество в Европейския съюз.
Полагането е чрез лепене и спойване на снаждащите места с горещ винилов шнур, за да се получи
абсолютно гладък и безфугов под. Настилката позволява изработването на холкери (заобляне на
ъглите между стена и под) в помещения с изисквания за по-висока хигиена.
Предлагат се на рула с ширина 2,00м. и различни дължини (от10 до 23л.м.)